Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

Proszę zapoznać się z informacjami na niniejszej stronie

https://www.opolskie.pl/2021/08/wspieramy-najlepszych-iv-we-wrzesniu-nabor-wnioskow/

dotyczącymi naboru wniosków stypendialnych.

 

 

 

Informacja o naborze wniosków stypendialnych

13 września 2021

WSTECZ

Aktualności