Ogłoszenia Dyrekcji Szkoły

WSTECZ

25 kwietnia 2019
Informacje bieżące dyrekcji

 Drodzy Uczniowie i Rodzice...

Informuję, że w dniu jutrzejszym większość nauczycieli I LO przystępuje do pracy w związku z powyższym zapraszam uczniów klas I - II - ich do szkoły na zajęcia lekcyjne odbywające się zgodnie z obowiązującym, tygodniowym planem lekcji. Wyjątek stanowi klasa II c, której zawiesza się dwie pierwsze godziny lekcyjne.

Jednocześnie informuję, że w dniu jutrzejszym odbędzie się uroczystość pożegnania klas III w Namysłowskim Ośrodku Kultury, na które to wydarzenie serdecznie zapraszamy rodziców klas III i uczniów klas I - II na godzinę 11.00.

Strajk nauczycieli, w myśl decyzji centrali związkowych zostaje zwieszony od najbliższej soboty do miesiąca września 2019 roku, w związku z powyższym po nadchodzącym tygodniu wszystkie zajęcia dydaktyczne odbywać się będą wg. obowiązującego planu zajęć lekcyjnych.

Wojciech Surmacz

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak