Aktualności

WSTECZ

18 maja 2020
INFORMACJE DOTYCZĄCE BIEŻĄCEJ ORGANIZACJI PRACY SZKOŁY W MYŚL NOWYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH

 

1. Z nowego rozporządzenia MEN wynika, że praca zdalna z uczniem została przedłużona do dnia 7 czerwca 2020 roku. Pracujecie więc państwo w wypracowanej już przez siebie formule z uczniami z uwzględnieniem dostępnych metod i form pracy oraz określonych przez obowiązujące przepisy, zasady o:


- możliwości wystawiania ocen 


- konieczności realizowania treści wynikających z podstawy programowej


- monitorowania aktywności uczniów bez możliwości wpisywania frekwencji w dziennikach

 
2. Wbrew wcześniejszym zapowiedziom w  treści nowego rozporządzenia MEN nie pojawia się informacja o konsultacjach dla maturzystów, które miały być organizowane od dnia 25.05.2020 roku. Gdybyście Państwo widzieli jednak taką potrzebę i chęć proszę mnie o tym fakcie poinformować celem ich zorganizowania.

 
  W treści rozporządzenia znajduje się natomiast informacja o konsultacjach dla uczniów klas I i II, które będą możliwe do realizacji od dnia 1.06.2020 r. W związku z powyższym przesyłam Państwu do konsultacji propozycję organizacji takich zajęć  indywidualnych i grupowych dla uczniów chętnych. Proszę o zgłaszanie swoich uwag i propozycji w tym zakresie do piątku, tj. do dnia 22.05.2020 r. Nauczycieli wychowawców i przedmiotowców proszę także o rozpoznanie w zakresie potrzeb uczniowskich, celem określenia szacunkowej grupy osób zainteresowanych taką formą nauki i pracy.


3. Nowe procedury organizowania egzaminu maturalnego już w tym momencie, bez wchodzenia w szczegóły, wymuszają konieczność powołania nowych, bardziej licznych komisji egzaminacyjnych. O tych sprawach będę Państwa informował po dokonaniu odpowiednich pomiarów pomieszczeń przy uwzględnieniu ilości osób zdających poszczególne egzaminy maturalne.


4. Uwzględniając terminy egzaminów maturalnych oraz określone w rocznym planie pracy szkoły na rok 2019/2020 terminy dni wolnych od zajęć dydaktycznych informuję, że w dniach 8, 9 i 10 czerwca (okres matur) oraz 12 czerwca nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne, tj. nauczanie zdalne lub stacjonarne oraz ewentualne konsultacje w szkole.

 

PROPOZYCJA ORGANIZACJI KONSULTACJI INDYWIDUALNYCH I GRUPOWYCH DLA UCZNIÓW w I LO


KONSULTACJE dla uczniów od dnia 01.06.2020 r. 


    1. Konsultacje indywidualne i grupowe odbywać się będą w wyznaczonych dniach i godzinach określonych przez dyrekcję I LO w wyznaczonych pomieszczeniach na terenie szkoły.


    2. Informacja o konsultacjach pojawiać się będzie dwa razy w tygodniu tj. w poniedziałek i środę  na stronach: e-szkoły oraz platformie edukacyjnej po zgłoszeniu zapotrzebowania przez uczniów.


    3. Zapotrzebowanie w zakresie konsultacji i ich rodzaju uczniowie zgłaszają telefonicznie lub drogą mailową od godziny 09:00 do 12:00 każdego dnia pod numerem telefonu: 774107060 lub adresem mailowym: lonamyslow@wodip.opole.pl


    4. Konsultacje grupowe i indywidualne realizują nauczyciele poszczególnych przedmiotów, informowani o tym fakcie drogą telefoniczną lub mailową przez dyrekcję szkoły.


    5. Konsultacje będą realizowane od godziny 13.00 do godziny 15.00.

 

Dyrektor I LO w Namysłowie

Wojciech Surmacz

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak