Aktualności

WSTECZ

28 sierpnia 2020
INFORMACJE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI UROCZYSTEGO ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO 2020/2021 w dniu 1 września 2020 r.

  Uwzględniając informacje i zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, rekomendację Starosty Namysłowskiego oraz bieżącą sytuację dotyczącą pandemii wirusa SARS COVID 19 informuję o formie i organizacji rozpoczęcia roku szkolnego w dniu 1 września 2020 roku.

 

UCZNIOWIE KLAS PIERWSZYCH


    1. Uroczystość inauguracji roku szkolnego 2020/2021 rozpocznie się na terenie I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Adama Mickiewicza 12 o godzinie 09:00.


    2. Miejscem uroczystości będzie wewnętrzny dziedziniec znajdujący się pomiędzy budynkiem głównym szkoły a salą gimnastyczną. W wypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych panujących tego dnia uroczystość odbędzie się w budynku sali gimnastycznej szkoły.


    3. W uroczystości wezmą udział wyłącznie uczniowie klas pierwszych !


    4. Uczestnicy inauguracji w osobach uczniów klas pierwszych zobowiązani są do przybycia na uroczystość w maseczkach ochronnych lub przyłbicach  i pozostania w nich do momentu zgody na ich zdjęcie wydanej przez wychowawców klasowych.


    5. Uczniowie klas pierwszych zobowiązani są do zachowania podczas uroczystości bezpiecznej odległości od siebie tj. minimum 1.5 metra odstępu.


    6. Po zakończeniu uroczystego apelu na dziedzińcu szkoły uczniowie klas pierwszych pod opieką swoich wychowawców udają się do swoich klas.


    7. Do budynku szkoły uczniowie klas pierwszych wchodzą dwoma oddzielnymi wejściami dokonując obowiązkowej  czynności zdezynfekowania rąk odpowiednimi środkami znajdującymi się przy drzwiach wejściowych.


    8. Wyjście z budynku szkolnego odbywa się tą sama drogą powrotną co wejście tj. dwoma osobnymi wyjściami.


    9. Po zakończeniu uroczystości oraz spotkaniach z wychowawcami klas uczniowie klas pierwszych nie powinni się gromadzić przed budynkiem szkolnym narażając się na bezpośredni kontakt fizyczny.

   

UCZNIOWIE KLAS DRUGICH i TRZECICH


    1. Uczniowie klas drugich oraz trzecich nie biorą udziału w uroczystości inauguracji roku szkolnego 2020/2021, co wymuszają względy bezpieczeństwa oraz organizacyjne.

 
    2. Uczniowie klas drugich i trzecich przychodzą do szkoły w dniu 2 września 2020 roku na pierwszą godzinę lekcyjną, która tego dnia dla wszystkich uczniów tych klas jest lekcją wychowawczą o charakterze informacyjno-organizacyjnym.


    3. Pozostałe lekcje odbywają się zgodnie z tygodniowym planem lekcji, który pojawi się na stronie www szkoły oraz stronie FB szkoły najpóźniej do dnia 1 września, do godziny 12:00.

 
    4. Zasady wchodzenia uczniów do szkoły określone będę w stosownych procedurach dotyczących bezpieczeństwa i organizacji nauki w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie.

 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak