Aktualności

WSTECZ

23 lutego 2021
INFORMACJE DOTYCZĄCE PRÓBNEGO EGZAMINU MATURALNEGO marzec 2021.

  W związku z przekazaniem informacji przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej dotyczącej testu diagnostycznego w zakresie poziomu przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (tzw. matura próbna) w bieżącym roku szkolnym dyrekcja I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie informuje co następuje:


•    Matury próbne dla klas trzecich zostaną przeprowadzone wg. określonego harmonogramu na terenie szkoły przy zachowaniu właściwego reżimu sanitarnego.


•    Celem wykonania odpowiedniej ilości kopii materiałów egzaminacyjnych (arkuszy z poszczególnych przedmiotów maturalnych) nadesłanych drogą elektroniczną przez OKE we Wrocławiu, uczniowie wpłacają kwotę 10 złotych na konto bankowe Rady Rodziców: Bank Spółdzielczy Namysłów  „Rada Rodziców przy I Liceum Ogólnokształcącym” , tytuł wpłaty „MATURA”,  nr konta: 62 8890 0001 0036 5617 4000 0001


Płatności proszę dokonać w nieprzekraczalnym terminie do 01.03.2021 r.

 
•    Szkoła będzie przeprowadzać egzaminy maturalne od 3 do 16 marca zgodnie z poniższym harmonogramem:

 

 

KOMENTARZ DO INFORMACJI;


•    Przypominam, że egzamin maturalny w roku 2021  będzie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych określonych w rozporządzeniu MEN (Załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. poz. 493, z późn. zm. –w szczególności Dz.U. poz. 2314).


•    Pomimo tego, że udział w maturze próbnej jest dobrowolny apeluję o uczestnictwo wszystkich uczniów klas trzecich. Egzamin w tej formie daje możliwość sprawdzenia swojej wiedzy oraz przećwiczenia w praktyce procedur maturalnych.


•    Uczniowie piszą maturę próbną przy zachowaniu reżimu sanitarnego, co oznacza między innymi przydział określonej ilości osób zdających do poszczególnych sal egzaminacyjnych.


  Stosowny przydział sal znajdować się będzie w holu głównym na tablicy informacyjnej każdego dnia egzaminów.


•    Rozwój sytuacji pandemicznej i związane z tym komunikaty MEN mogą wpłynąć na zmianę powyższych informacji.

 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak