Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

WSTECZ

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

04.09.2023 – Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

 

21.09.2023 - Wywiadówka - spotkanie informacyjne z rodzicami uczniów

 

wrzesień 2023 – sprawdziany sprawdzające po klasie ósmej SP

 

02-03-04.10.2023 - BANDEROZA - wyjazd integracyjny do Głuchołaz dla klas I


październik 2023 – Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

 

listopad 2023 - Obchody Rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski

 

16.11.2023 - Kontaktówka dla wszystkich klas

 

grudzień 2023 - Mikołajki

 

14.12.2023 – Wywiadówka - informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach I,II,III,IV

 

23.12.2023 – 01.01.2024 – Zimowa przerwa świąteczna

 

11.01.2023 – Konferencja klasyfikacyjna uczniów klas I, II, III, IV

 

12.01.2023 – Zakończenie I semestru

 

15.01.2024 28.01.2024 – Ferie zimowe

 

21.03.2024 - Kontaktówka dla klas I, II, III. Wywiadówka dla klas IV – informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach IV


marzec 2024 – Dzień Patrona, Przegląd Małych Form Teatralnych

 

28.03.2024 – 02.04.2024 – Wiosenna przerwa świąteczna

 

22.04.2024 – konferencja klasyfikacyjna uczniów klas IV

 

25.04.2024 – Zakończenie zajęć dydaktycznych w klasach maturalnych

 

26.04.2024 – Zakończenie roku szkolnego dla klas IV, Jaśki


07.05.2024, 08.05.2024, 09.05.2024 – Egzamin Maturalny, dni wolne od zajęć dla uczniów klas I, II, III

 

16.05.2024 – Wywiadówka - informacja o zagrożeniach oceną niedostateczną w klasach I,II,III


01.06.2024 – Dzień Dziecka


17.06.2024 - Konferencja klasyfikacyjna uczniów klas I, II, III


21.06.2024 – Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 dla uczniów klas I, II, III

 

Ferie letnie - od 22 czerwca do 31 sierpnia 2024 r.

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak