Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 Zbliża się koniec I semestru, roku szkolnego 2017/2018. W związku z powyższym przypominam o następujących faktach, wynikających z kalendarza bieżącego roku szkolnego oraz planu pracy I LO:

  • do dnia 9 stycznia 2018 roku wystawiamy oceny kończące klasyfikację semestru pierwszego 
  • w dniu 11 stycznia  2018 roku o godzinie 15.30 rozpoczyna się posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej. 

 

Klasyfikacja kończąca I semestr roku szkolnego 2017/2018
02 stycznia 2018

WSTECZ

Aktualności