Aktualności

WSTECZ

19 stycznia 2022
Komunikat dla klas 3b i 3c

  Informujemy, że uczniowie klas: 3b, 3c w dniach od 19 do 27 stycznia 2022 r. realizują naukę w trybie zdalnym na platformie MS Teams.


  Uczniowie ww. klas pozostają na kwarantannie do dnia 27 stycznia 2022 r.


  Z kwarantanny zwolnieni są wyłącznie uczniowie zaszczepieni oraz tzw. ozdrowieńcy, tj. osoby, które w okresie ostatnich 6 miesięcy uległy zakażeniu wirusem COVID 19.

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak