Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Informujemy, że klasy drugie  w dniach od 17 do 21 stycznia 2022 r. realizują naukę w trybie zdalnym na platformie MS Teams. Uczniowie klas drugich pozostają na kwarantannie do dnia 21 stycznia 2022 roku. Z kwarantanny zwolnieni są wyłącznie uczniowie zaszczepieni oraz tzw. ozdrowieńcy, tj. osoby, które w okresie ostatnich 6 miesięcy uległy zakażeniu wirusem COVID 19.

 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

KOMUNIKAT DLA KLAS DRUGICH

15 stycznia 2022

WSTECZ

Aktualności