Aktualności

WSTECZ

01 marca 2021
NAUCZANIE W FORMIE ZDALNEJ DO 14 MARCA 2021 roku.

  W dniu dzisiejszym, tj. 1 marca 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


  W myśl powyższej nowelizacji nauczanie zdalne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w tym także uczniów szkół ponadpodstawowych zostaje wydłużone do dnia 14 marca 2021 roku. Nowelizacja rozporządzenia wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r. Oznacza to, że kontynuujemy naukę zdalną w ramach pracy na platformie Microsoft Teams.


  Cytowane powyżej rozporządzenie umożliwia także dyrektorom  organizację w szkole testów sprawdzających poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (matura próbna).

 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak