Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  W dniu dzisiejszym, tj. 1 marca 2021 roku wchodzi w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.


  W myśl powyższej nowelizacji nauczanie zdalne dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych w tym także uczniów szkół ponadpodstawowych zostaje wydłużone do dnia 14 marca 2021 roku. Nowelizacja rozporządzenia wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r. Oznacza to, że kontynuujemy naukę zdalną w ramach pracy na platformie Microsoft Teams.


  Cytowane powyżej rozporządzenie umożliwia także dyrektorom  organizację w szkole testów sprawdzających poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego (matura próbna).

 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

NAUCZANIE W FORMIE ZDALNEJ DO 14 MARCA 2021 roku.

01 marca 2021

WSTECZ

Aktualności