Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

    Drodzy uczniowie klas trzecich, a właściwie już abiturienci I LO.

 

  Zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 20 kwietnia 2020 roku zatwierdzona została Wasza klasyfikacja na koniec nauki. Wszystkim serdecznie gratuluję i wierzę, że będzie jeszcze czas na gratulacje,  podziękowania w bardziej przyjemny i uroczysty sposób dla Was i Waszych nauczycieli oraz wychowawców.

 

Ważne informacje dotyczące odbioru świadectw ukończenia szkoły


    • Świadectwa można odebrać w piątek, tj. 24.04.2020 r. od godziny 9.00 w sekretariacie szkoły zgodnie z określonym harmonogramem i zasadami bezpieczeństwa;


    • Świadectwa wydawane  wg. następującego porządku:
- klasa III a – od godziny 08:30 do 10:00
- klasa III b1 – od godziny 10:00 do 11:00
- klasa III c – od godziny 11:00 do 12:30
- klasa III b2 – od godziny 12:30 do 13:30

 

    • W celu zachowania względów bezpieczeństwa osoby odbierające świadectwo powinny posiadać:
- maseczkę lub część garderoby, która zasłania usta i nos
- rękawiczki 
- własne długopisy, celem potwierdzenia odbioru świadectwa


    • Wejście do szkoły po odbiór świadectwa będzie udostępnione tylko od strony tzw. dziedzińca (wejście od strony sali gimnastycznej).


    • Do budynku szkoły wchodzi tylko jedna osoba.


   • W razie tworzenia się kolejki na zewnątrz budynku po odbiór świadectwa należy zachować 2 metrowy odstęp od kolejnej osoby. 

 

  W przypadku braku możliwości odbioru świadectwa w dniu 24.04.2020 r. proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły celem uzyskania informacji.

 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

ODBIÓR ŚWIADECTW PRZEZ KLASY TRZECIE
22 kwietnia 2020

WSTECZ

Aktualności