Aktualności

WSTECZ

22 kwietnia 2020
ODBIÓR ŚWIADECTW PRZEZ KLASY TRZECIE

    Drodzy uczniowie klas trzecich, a właściwie już abiturienci I LO.

 

  Zgodnie z uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 20 kwietnia 2020 roku zatwierdzona została Wasza klasyfikacja na koniec nauki. Wszystkim serdecznie gratuluję i wierzę, że będzie jeszcze czas na gratulacje,  podziękowania w bardziej przyjemny i uroczysty sposób dla Was i Waszych nauczycieli oraz wychowawców.

 

Ważne informacje dotyczące odbioru świadectw ukończenia szkoły


    • Świadectwa można odebrać w piątek, tj. 24.04.2020 r. od godziny 9.00 w sekretariacie szkoły zgodnie z określonym harmonogramem i zasadami bezpieczeństwa;


    • Świadectwa wydawane  wg. następującego porządku:
- klasa III a – od godziny 08:30 do 10:00
- klasa III b1 – od godziny 10:00 do 11:00
- klasa III c – od godziny 11:00 do 12:30
- klasa III b2 – od godziny 12:30 do 13:30

 

    • W celu zachowania względów bezpieczeństwa osoby odbierające świadectwo powinny posiadać:
- maseczkę lub część garderoby, która zasłania usta i nos
- rękawiczki 
- własne długopisy, celem potwierdzenia odbioru świadectwa


    • Wejście do szkoły po odbiór świadectwa będzie udostępnione tylko od strony tzw. dziedzińca (wejście od strony sali gimnastycznej).


    • Do budynku szkoły wchodzi tylko jedna osoba.


   • W razie tworzenia się kolejki na zewnątrz budynku po odbiór świadectwa należy zachować 2 metrowy odstęp od kolejnej osoby. 

 

  W przypadku braku możliwości odbioru świadectwa w dniu 24.04.2020 r. proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły celem uzyskania informacji.

 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak