Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  Dzień 30 kwietnia 2021 roku, tj. najbliższy piątek jest dniem zakończenia roku szkolnego dla uczniów klas trzecich I LO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie. W związku z obowiązującym stanem epidemicznym oraz wynikającymi z niego ograniczeniami nie jest możliwe zorganizowanie uroczystego zakończenia roku szkolnego o dla uczniów klas trzecich.
  W związku z powyższym tego dnia nasi abiturienci będą mogli odebrać świadectwa wg następującego porządku:

 

 

  • Godzina 09:00 do 09:50 – odbiór świadectw przez uczniów klasy IIIA
  • Godzina 10:00  do 10:50 – odbiór świadectw przez uczniów klasy IIIB1
  • Godzina 11:00 do 11:50 – odbiór świadectw przez uczniów klasy IIIB2

 

  Przypominam   uczniom   odbierającym   świadectwa   o   konieczności   posiadania   maseczek zakrywających usta i nos, dezynfekcji rąk przy wejściu do szkoły oraz zachowaniu dystansu społecznego.

 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

ODBIÓR ŚWIADECTW UKOŃCZENIA SZKOŁY PRZEZ UCZNIÓW KLAS III
29 kwietnia 2021

WSTECZ

Aktualności