Zespół nauczycieli Historia-WOS

WSTECZ

16 października 2017
Olimpiady historyczno-społeczno-prawne w roku szkolnym 2017/18

Wraz z początkiem jesieni rozpoczynają się nowe edycje ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i tematycznych w zakresie historii i wiedzy o społeczeństwie.

 

Zapraszamy uczniów zainteresowanych historią, wiedzą o społeczeństwie i prawem do udziału w olimpiadach przedmiotowych: Olimpiada Historyczna, Olimpiada Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym oraz tematycznych: Olimpiada Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego, Olimpiada Wiedzy Historycznej, Olimpiada Wiedzy o Społeczeństwie, Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym, Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej, Olimpiada Wiedzy o III RP, Olimpiada Wiedzy o Państwie i Prawie.

 

Zgłoszenia prosimy składać u nauczycieli historii i wiedzy o społeczeństwie, a zachętą niech będą sukcesy uczennic i uczniów naszego LO (Pauliny Kochańskiej, Agnieszki Kłodzińskiej, Weroniki Rogalskiej, Klaudii Bieńkowskiej, Krzysztofa Hruszowicza) na etapach centralnych olimpiad w ubiegłych latach.

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak