Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Otwórz plik PDF: Organizacja egzaminu maturalnego maj 2021

 

 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

ORGANIZACJA EGZAMINU MATURALNEGO
maj 2021r., na podstawie wytycznych MEN, GIS i CKE.
Informacja dla uczniów i rodziców osób zdających.
29 kwietnia 2021

WSTECZ

Aktualności