Ogłoszenia Dyrekcji Szkoły

WSTECZ

06 grudnia 2017
Posiedzenie Rady Pedagogicznej 

  W dniu 14 grudnia 2017 roku o godzinie 15:30 odbędzie się posiedzenie RP. Przedmiotem posiedzenia będzie  prognoza klasyfikacji uczniów za pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018 oraz analiza wyników próbnych matur, które przeprowadzono w miesiącu listopadzie, w dniach od 20 do 24 listopada. W związku z powyższym proszę o przygotowanie  następujących informacji:

 

  • przewidywane oceny semestralne, ze szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych oraz ocen nagannych z zachowania, 
  • wyniki matury próbnej wraz z wnioskami do dalszej pracy.

 

  Jednocześnie informuję, że posiedzenie RP o charakterze szkoleniowym dotyczące edukacji włączającej zostaje przeniesione, ze względów organizacyjnych, na pierwszą połowę stycznia 2018 roku (dokładny termin zostanie podany pod koniec grudnia).

 

Obecność na w/w posiedzeniu RP obowiazkowa. 

 

Wojciech Surmacz

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak