Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  W dniu 14 grudnia 2017 roku o godzinie 15:30 odbędzie się posiedzenie RP. Przedmiotem posiedzenia będzie  prognoza klasyfikacji uczniów za pierwszy semestr roku szkolnego 2017/2018 oraz analiza wyników próbnych matur, które przeprowadzono w miesiącu listopadzie, w dniach od 20 do 24 listopada. W związku z powyższym proszę o przygotowanie  następujących informacji:

 

  • przewidywane oceny semestralne, ze szczególnym uwzględnieniem ocen niedostatecznych oraz ocen nagannych z zachowania, 
  • wyniki matury próbnej wraz z wnioskami do dalszej pracy.

 

  Jednocześnie informuję, że posiedzenie RP o charakterze szkoleniowym dotyczące edukacji włączającej zostaje przeniesione, ze względów organizacyjnych, na pierwszą połowę stycznia 2018 roku (dokładny termin zostanie podany pod koniec grudnia).

 

Obecność na w/w posiedzeniu RP obowiazkowa. 

 

Wojciech Surmacz

Posiedzenie Rady Pedagogicznej 

06 grudnia 2017

WSTECZ

Ogłoszenia Dyrekcji Szkoły