Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

W dniu 11 stycznia 2018 roku o godzinie 16.30 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej o charakterze szkoleniowym z zakresu "Edukacja Włączająca". Udział w szkoleniu  w/w dniu obowiązkowy dla członków RP. 

 

Posiedzenie szkoleniowe RP z zakresu; Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna - Edukacja Włączająca 
02 stycznia 2018

WSTECZ

Aktualności