Aktualności

WSTECZ

02 stycznia 2018
Posiedzenie szkoleniowe RP z zakresu; Pomoc Psychologiczno - Pedagogiczna - Edukacja Włączająca 

W dniu 11 stycznia 2018 roku o godzinie 16.30 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej o charakterze szkoleniowym z zakresu "Edukacja Włączająca". Udział w szkoleniu  w/w dniu obowiązkowy dla członków RP. 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak