Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

We wtorek 17 października 2017 r. Szkolna Grupa Amnesty International zorganizowała i przeprowadziła warsztaty pt. "Poznaj swoje prawa". W zajęciach, których głównym celem było zaznajomienie uczniów naszego LO z prawami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka wzięli udział uczniowie klas pierwszych. 

 

 

Poznaj swoje prawa
19 października 2017

WSTECZ

Amnesty International