Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  W związku ze zbliżającą  się przerwą świąteczną  oraz feriami zimowymi przypominam o istotnych wydarzeniach wraz z ich kalendarzem:


•    Od dnia 22 grudnia 2020r. do dnia 1 stycznia 2021 r. rozpoczyna się okres przerwy w nauczaniu, wynikający z tzw. ferii świątecznych.


•    W dniu 4 stycznia do 15 stycznia 2021 roku rozpoczynają się ferie zimowe.


•    W poniedziałek 18 stycznia 2021 roku wracamy do nauki, w formule nauczania zdalnego.


•    W dniu 28 stycznia 2021 roku, do godziny 12:00 nauczyciele mają obowiązek wystawić oceny z poszczególnych przedmiotów za pierwszy semestr.


•    1 lutego 2021 roku rozpoczynamy II semestr nauki w roku szkolnym 2020/2021.

 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

PRZERWA ŚWIĄTECZNA I FERIE ZIMOWE
w I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie


21 grudnia 2020

WSTECZ

Aktualności