Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

Rada Rodziców:

Przewodniczący - Sławomir Gradzik
Wiceprzewodnicząca - Anna Lejczak
Skarbnik - Honorata Stańczyk
Sekretarz - Ewelina Małko
Członek - Jacek Fior
Członek - Małgorzata Grosz
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca- Joanna Raduchowska
Zastępca Przewodniczącej - Beata Dudziak,
Członek - Małgorzata Kowalczyk

 

 

 

Skład Rady Rodziców oraz Komisji rewizyjnej w r. szk. 2019/2020 w I LO w Namysłowie

20 września 2019

WSTECZ

Aktualności