Aktualności

WSTECZ

14 czerwca 2021
Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 
  od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.
 
  Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.
 
  W załączeniu przekazujemy komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne.
 
Załączniki:
 
  1.  Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat< https://dokumenty.mein.gov.pl/a8624360-6699-40be-878a-95749dd62acb/szczepieniauczniowwwieku1218latrekomendacjedlarodzicowplakat.png>
  2.  Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat< https://dokumenty.mein.gov.pl/cdca9595-c71d-49f8-bf10-10cc327e906d/szczepieniauczniowwwieku1218latinformacjedlaszkoliplacowekplakat.png>
  3.  Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – komunikat MEiN< https://dokumenty.mein.gov.pl/dab5d38f-5001-4997-8628-be93077f7512/20210611szczepieniauczniowwwieku1218latinformacjedlaszkoli.docx>
  4.  Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19< https://dokumenty.mein.gov.pl/ee9f938b-94c4-4a60-a102-4e5145620acf/kwestionariuszwstepnegowywiaduprzesiewowegoprzedszczepieniemosobyniepelnoletniejprzeciwcovid19.pdf>
 
  Prosimy o udostępnienie ich rodzicom oraz nauczycielom z Państwa placówki.
 
  Działania informacyjne dotyczące szczepień w szkołach i placówkach będziemy kontynuować w kolejnych tygodniach.
 
Z wyrazami szacunku
 
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEiN

 

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak