Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

 
  od 7 czerwca rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. Wcześniej została uruchomiona rejestracja dla uczniów w wieku 16 i 17 lat. Aktualnie szczepienia odbywają się w punktach populacyjnych i powszechnych.
 
  Po zakończeniu wakacji szczepienia przeciw COVID-19 będą mogły być realizowane w trybie mobilnym na terenie placówek oświatowych. Będą je wykonywały podmioty lecznicze prowadzące stacjonarne punkty szczepień. Szczepienia będą realizowane według ustalonego harmonogramu, który obejmie także działania informacyjne w szkołach i placówkach. Dodatkowo Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Ministerstwem Zdrowia przygotowało rekomendacje dotyczące przygotowania się ucznia do szczepienia.
 
  W załączeniu przekazujemy komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne.
 
Załączniki:
 
  1.  Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – rekomendacje dla rodziców – plakat< https://dokumenty.mein.gov.pl/a8624360-6699-40be-878a-95749dd62acb/szczepieniauczniowwwieku1218latrekomendacjedlarodzicowplakat.png>
  2.  Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – plakat< https://dokumenty.mein.gov.pl/cdca9595-c71d-49f8-bf10-10cc327e906d/szczepieniauczniowwwieku1218latinformacjedlaszkoliplacowekplakat.png>
  3.  Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek – komunikat MEiN< https://dokumenty.mein.gov.pl/dab5d38f-5001-4997-8628-be93077f7512/20210611szczepieniauczniowwwieku1218latinformacjedlaszkoli.docx>
  4.  Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby niepełnoletniej przeciw COVID-19< https://dokumenty.mein.gov.pl/ee9f938b-94c4-4a60-a102-4e5145620acf/kwestionariuszwstepnegowywiaduprzesiewowegoprzedszczepieniemosobyniepelnoletniejprzeciwcovid19.pdf>
 
  Prosimy o udostępnienie ich rodzicom oraz nauczycielom z Państwa placówki.
 
  Działania informacyjne dotyczące szczepień w szkołach i placówkach będziemy kontynuować w kolejnych tygodniach.
 
Z wyrazami szacunku
 
Anna Ostrowska
Rzecznik Prasowy MEiN

 

 

 

Szczepienia uczniów w wieku 12-18 lat – informacje dla szkół i placówek
14 czerwca 2021

WSTECZ

Aktualności