Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

  W dniu 1 września 2021 roku o godzinie 09:00 odbędzie się uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022, w którym wezmą udział uczniowie wszystkich klas I LO. Miejscem uroczystości będzie tradycyjnie dziedziniec wewnętrzny szkoły, znajdujący się pomiędzy budynkiem głównym a salą gimnastyczną. W przypadku złych warunków atmosferycznych uroczystość odbędzie się w budynku sali gimnastycznej, przy zachowaniu zasad higienicznych podyktowanych warunkami pandemicznymi określonymi stosownymi rozporządzeniami; MZ, MEN oraz GIS. Oznacza to, że uczniowie wszystkich klas uczestniczący w uroczystości zobowiązani są do: zasłaniania ust i nosa maseczką, stosowania środków do dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu społecznego.

 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

 

 

 

UROCZYSTE ROZPOCZECIE ROKU SZKOLNEGO 2021/2022
30 sierpnia 2021

WSTECZ

Aktualności