Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 • Świadectwa można odebrać we wtorek, tj. 11.08.2020 r. od godziny 10:00 w sekretariacie szkoły zgodnie z określonym harmonogramem i zasadami bezpieczeństwa;

 

 • Świadectwa wydawane  wg. następującego porządku:


- klasa III a – od godziny 10:00 do 10:30


- klasa III b1 – od godziny 10:30 do 11:00


- klasa III b2 – od godziny 11:00 do 11:30

 

- klasa III c – od godziny 11:30 do 12:00

 

-absolwenci z ubiegłych lat – od godziny 12:00 do 12:30
 
• W celu zachowania względów bezpieczeństwa osoby odbierające świadectwo powinny posiadać:
- maseczkę lub część garderoby, która zasłania usta i nos
- rękawiczki 
- własne długopisy, celem potwierdzenia odbioru świadectwa

 

• W razie tworzenia się kolejki po odbiór świadectwa należy zachować 2 metrowy odstęp od kolejnej osoby.

  
  W przypadku braku możliwości odbioru świadectwa w dniu 11.08.2020 r. proszę kontaktować się z sekretariatem szkoły celem uzyskania informacji.


Wojciech Surmacz
Dyrektor I LO w Namysłowie
 

Ważne informacje dotyczące odbioru świadectw maturalnych
07 sierpnia 2020

WSTECZ

Aktualności