Aktualności

WSTECZ

15 marca 2021
Wsparcie psychologiczne dla uczniów, rodziców, opiekunów prawnych

  Uczniowie, rodzice oraz opiekunowie mogą skorzystać ze wsparcia psychologicznego realizowanego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza. 

 

Wsparcie obejmuje sytuacje trudne w zakresie:


•    Przeżywania trudnych i niechcianych emocji oraz nastrojów (lęk, strach, gniew, apatia, stany depresyjne).
•    Przeżywaniem silnego stresu, pod wpływem sytuacji trudnych i traumatycznych.
•    Problemów w relacjach społecznych.
•    Poczucia wyobcowania.
•    Budowania kompetencji komunikacyjnych.
•    Potrzeby rozmowy.


  Pomoc psychologiczna będzie realizowana na terenie szkoły  przez dyplomowanego psychologa i psychoterapeutę w soboty (godzina 11:00 do 13:00) i niedziele (godziny 10:00 do 12:00).


  Potrzebę skorzystania z pomocy psychologicznej można zgłosić dzwoniąc do sekretariatu szkoły pod nr telefonu 774107060. Celem zapewnienia anonimowości osoba zgłaszająca potrzebę spotkania nie musi zostawiać swoich personaliów, zgłaszając jedynie potrzebę spotkania. Wsparcie psychologiczne może też być realizowane zdalnie, w ramach rozmowy telefonicznej pod ww. numer telefonu w dniach i godzinach podanych powyżej, po wcześniejszym zgłoszeniu takiej potrzeby.

 

Wojciech Surmacz

Dyrektor I LO w Namysłowie

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak