Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

W poniedziałek 16 października 2017 r. Komisja Wyborcza 1 LO, której przewodniczył Mateusz Adamczyk z kl. 2c przeprowadziła wybory na przewodniczącego SU i członków zarządu SU naszego LO.

 

Frekwencja w wyborach wyniosła 82,73%.

 

Wyniki wyborów

Przewodniczącą SU została Magdalena Kozłowska z wynikiem 72,15% głosów.

Członkami zarządu zostali: Julia Banasiak, Julia Jazłowiecka i Aleksandra Brudecka z klas pierwszych, Mateusz Simlat, Sebastian Warowy i Marcel Lenart z klas drugich oraz Adam Zwarycz i Bartek Wolski z klas trzecich.

Szczegółowe wyniki zawarto w protokole.

Wybory do władz SU w roku szkolnym 2017/18
17 października 2017

WSTECZ

Samorząd Uczniowski