Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

Dnia 18.10.2017r. grupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie, z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie wraz z Panią Iwoną Lechowicz wybrała się do Sądu Rejonowego w Oleśnicy.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od spotkania w głównej, największej sali rozpraw z Prezesem Sądu Panem Piotrem Polakiem. Pan Prezes opowiedział nam o historii budynku, przedstawił poszczególne elementy sali rozpraw oraz opisał dokładnie ich funkcje. Pod koniec wykładu dowiedzieliśmy się o rodzajach sądów oraz jakimi sprawami zajmują się te instytucje. Po ponad godzinnym spotkaniu, do sali rozpraw przyszła Pani sędzia Katarzyna Medyk-Cieśla. Ona z kolei przedstawiła nam jak wyglądają studia prawnicze oraz aplikacja sędziowska, a także opowiedziała o sytuacjach, jakie ją spotkały na sali rozpraw. Następnym etapem naszej wizyty była rozprawa cywilna. Zostaliśmy zaproszeni do sali rozpraw w charakterze publiczności. Przed rozpoczęciem rozprawy, sędzia orzekający Adrian Paluch opowiedział pokrótce jak będzie wyglądał przebieg rozprawy.

Na sam koniec wycieczki Pani sędzia Katarzyna Medyk-Cieśla oprowadziła nas po budynku, pokazała gdzie przebywają więźniowie oczekujący na rozprawę oraz jaką drogą są doprowadzani do sali rozpraw. Odwiedziliśmy również Wydział Rodzinny, w którym pracuje Pani sędzia. Zobaczyliśmy jak wyglądają akta oraz czym się różnią w poszczególnych wydziałach. Po zwiedzeniu całego gmachu podziękowaliśmy Pani sędzi za zorganizowanie wycieczki i oprowadzenie nas po budynku i w taki sposób zakończyliśmy nasz pobyt w sądzie.

Wycieczka do sądu
09 listopada 2017

WSTECZ

Zespół nauczycieli Historia-WOS