Zespół nauczycieli Historia-WOS

WSTECZ

09 listopada 2017
Wycieczka do sądu

 

Dnia 18.10.2017r. grupa uczniów z I Liceum Ogólnokształcącego w Namysłowie, z przedmiotu wiedzy o społeczeństwie wraz z Panią Iwoną Lechowicz wybrała się do Sądu Rejonowego w Oleśnicy.

Wycieczkę rozpoczęliśmy od spotkania w głównej, największej sali rozpraw z Prezesem Sądu Panem Piotrem Polakiem. Pan Prezes opowiedział nam o historii budynku, przedstawił poszczególne elementy sali rozpraw oraz opisał dokładnie ich funkcje. Pod koniec wykładu dowiedzieliśmy się o rodzajach sądów oraz jakimi sprawami zajmują się te instytucje. Po ponad godzinnym spotkaniu, do sali rozpraw przyszła Pani sędzia Katarzyna Medyk-Cieśla. Ona z kolei przedstawiła nam jak wyglądają studia prawnicze oraz aplikacja sędziowska, a także opowiedziała o sytuacjach, jakie ją spotkały na sali rozpraw. Następnym etapem naszej wizyty była rozprawa cywilna. Zostaliśmy zaproszeni do sali rozpraw w charakterze publiczności. Przed rozpoczęciem rozprawy, sędzia orzekający Adrian Paluch opowiedział pokrótce jak będzie wyglądał przebieg rozprawy.

Na sam koniec wycieczki Pani sędzia Katarzyna Medyk-Cieśla oprowadziła nas po budynku, pokazała gdzie przebywają więźniowie oczekujący na rozprawę oraz jaką drogą są doprowadzani do sali rozpraw. Odwiedziliśmy również Wydział Rodzinny, w którym pracuje Pani sędzia. Zobaczyliśmy jak wyglądają akta oraz czym się różnią w poszczególnych wydziałach. Po zwiedzeniu całego gmachu podziękowaliśmy Pani sędzi za zorganizowanie wycieczki i oprowadzenie nas po budynku i w taki sposób zakończyliśmy nasz pobyt w sądzie.

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak