Absolwenci - Obchody rocznicowe - 70-lecie

Cofnij

III Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego z okazji 7o- lecia Szkoły

 

13 VI 2015 roku

 

Motywem przewodnim zjazdu było hasło „Każda sekunda w życiu jest warta kilku milionów lat pamięci…”

 

 

Najważniejsze punkty uroczystości to:

– msza św. w kościele św. Piotra i Pawła, celebrowana m. in. przez naszych absolwentów,

– program artystyczny w Namysłowskim Ośrodku Kultury,

– spotkania w klasach,

– bal absolwentów.

 

Grono pedagogiczne i pracownicy szkoły w roku 2015.

 

Zjazd Absolwentów w obiektywie:

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak