Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

III Zjazd Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego z okazji 7o- lecia Szkoły

 

13 VI 2015 roku

 

Motywem przewodnim zjazdu było hasło „Każda sekunda w życiu jest warta kilku milionów lat pamięci…”

 

 

Najważniejsze punkty uroczystości to:

– msza św. w kościele św. Piotra i Pawła, celebrowana m. in. przez naszych absolwentów,

– program artystyczny w Namysłowskim Ośrodku Kultury,

– spotkania w klasach,

– bal absolwentów.

 

Grono pedagogiczne i pracownicy szkoły w roku 2015.

 

Zjazd Absolwentów w obiektywie:

 

 

Cofnij

Absolwenci - Obchody rocznicowe - 70-lecie