Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym


Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

 

V Edycja

2018

 

Pod Patronatem Honorowym

Starosty Namysłowskiego

 

 

Organizator Konkursu

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie

 

Termin zgłoszeń do Konkursu: 

 

Termin Konkursu, etap powiatowy: 13 marca 2019 r.

 

Regulamin

 

Materiały źródłowe:

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Kodeks wyborczy

Ustawa o samorządzie gminnym

Ustawa o samorządzie powiatowym

Ustawa o samorządzie wojewódzkim

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa o referendum lokalnym

 


 

Informacji w sprawach organizacyjnych i programowych udziela:

 

Iwona Lechowicz: ilechowicz@interia.pl

Przemysław Paradowski: pparadowski@swps.edu.pl

 


 

ZWYCIĘZCY POPRZEDNICH EDYCJI KONKURSU:

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły

 

 

Konkursy

STATUT

SZKOŁY

Plan lekcji

Uczniowie

Plan lekcji

Nauczyciele

Oddziały

klasowe

Gazeta

szkolna

Samorząd Uczniowski

Amnesty International

Koła

zainteresowań

Wolontariat

Zespoły

przedmiotowe

Pedagog

szkolny

Biblioteka

Sekretariat

Rada

Rodziców

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Copyright 2016-2024 © by Wojciech Nowak