Copyright 2016-2022 © by Wojciech Nowak

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie, ul. Mickiewicza 12, tel. (77) 410 70 60

Stowarzyszenie

Namysłowska

Dobra Szkoła

Rada

Rodziców

Sekretariat

Biblioteka

Pedagog

szkolny

Zespoły

przedmiotowe

Wolontariat

Koła

zainteresowań

Amnesty International

Samorząd Uczniowski

Gazeta

szkolna

Oddziały

klasowe

Plan lekcji

Nauczyciele

Plan lekcji

Uczniowie

Aktualności

(VIDEO)

Konkursy

 

 

Ogłoszenia

Dyrekcji Szkoły


Powiatowy Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym

 

V Edycja

2018

 

Pod Patronatem Honorowym

Starosty Namysłowskiego

 

 

Organizator Konkursu

I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Namysłowie

 

Termin zgłoszeń do Konkursu: 

 

Termin Konkursu, etap powiatowy: 13 marca 2019 r.

 

Regulamin

 

Materiały źródłowe:

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Kodeks wyborczy

Ustawa o samorządzie gminnym

Ustawa o samorządzie powiatowym

Ustawa o samorządzie wojewódzkim

Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego

Ustawa o referendum lokalnym

 


 

Informacji w sprawach organizacyjnych i programowych udziela:

 

Iwona Lechowicz: ilechowicz@interia.pl

Przemysław Paradowski: pparadowski@swps.edu.pl

 


 

ZWYCIĘZCY POPRZEDNICH EDYCJI KONKURSU:

 

Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym